Temporada 2013

LListat actuacions 17/03/2013 – Manacor – 3d7, 4d7, 5d6, p5, 2p4 07/04/2013 – Palma (Bellver) – 3d7, 4d7, 5d6, p5 21/04/2013 – Porreres –...

Temporada 2012

LListat actuacions 18/03/2012 – Manacor – 3d7, 4d7, 4d6a, p5, 2p4 15/04/2012 – Palma – 3d7, 4d7, 5d6, p5, 22/04/2012 – Porreres – 3d6,...

Temporada 2011

LListat actuacions 30/01/2011 – Valls – ip5, p4, 5d6, p4 01/03/2011 – Palma – 5d6, id4d6a, 2d6, 4d6a, p4 20/03/2011 – Manacor – id3d7,...

Temporada 2010

LListat actuacions 01/03/2010 – Palma – id4d7, 4d7, 4d6a, 5d6, p5 21/03/2010 – Manacor – 4d6a, 3d7, id9d6, 2d6, p5, 2p4 11/04/2010 – Palma...

Temporada 2009

LListat actuacions 01/03/2009 – Palma – 3d6, 4d6a, 2d6, 2p4 22/03/2009 – Manacor – id3d7,id3d7, 4d7, 3d7, p5, 2p4 19/04/2009 – Palma – 4d7,...

Temporada 2008

LListat actuacions 01/01/2008 – Palma – 2d6, 3d7, 4d6, 2p4 16/03/2008 – Manacor – 3d7, 4d7, 4d6a, 2p4 30/03/2008 – Palma – 3d7, 4d7,...

Temporada 2007

LListat actuacions 11/02/2007 – Porreres – 3d6, 4d6, 2d6, p4 11/03/2007 – Palma – 4d7, 4d6a, 3d6(c), p4, p4 25/03/2007 – Manacor – 4d7,...

Temporada 2006

LListat actuacions 12/3/2006 – Palma – 3d7, 2d6, 4d6, 2p4, id2d6 19/3/2006 – Rectoria – 3d7, 4d7, 2d6, 3p4, i4d6a 23/4/2006 – Bellver –...

Temporada 2005

LListat actuacions 06/03/2005 – Porreres – 3d7, 4d6(c), 2d6, p5,  20/03/2005 – Palma  – id3d7, 3d7, 4d7, 4d6a, p5, p4 03/04/2005 – Palma (Bellver)...

Temporada 2004

LListat actuacions 15/02/2004 – Porreres – 3d6, id2d6, 2d6, 4d6, 2p4 18/04/2004 – Palma  – 2d6, 3d7, 4d6, p5 09/05/2004 – Capdepera – 4d6,...

Temporada 2003

LListat actuacions 16/02/2003 – Porreres – 2d6, 4d6a, 3d6, p5, p4 01/03/2003 – Palma – 2d6, 4d6a, 3d6, p4, p4 06/04/2003 – Santa Eugènia...

Temporada 2002

LListat actuacions 17/02/2002 – Porreres – 3d6, 2d6, 4d6, p5 23/03/2002 – Palma – 4d6a, 4d7, 3d6, p5 07/04/2002 – Palma (Bellver) – 4d7,...

Temporada 2001

LListat actuacions 28/01/2001 – Valls – p5, p4, 3d6, p5,  04/02/2001 – Manacor – 3d6, p4, p4 12/02/2001 – Porreres – 4d6a, i3d7, 3d6,...

Temporada 2000

LListat actuacions 09/04/2000 – Santa Eugènia – 3d6, 4d6, 2d6(c), p4(c) 30/04/2000 – Palma (Bellver) – id3d6, 3d6, p5, 4d6, p4 30/04/2000 – ses...

Temporada 1999

LListat actuacions 07/03/1999 – Sant Joan – p4, 3d6, 2d6, p5 21/03/1999 – Lluc – p4, 3d6, 2d6, p5 02/05/1999 – ses Salines –...

Temporada 1998

LListat actuacions 15/03/1998 – Manacor – p4, 4d5anet, id3d5  27/03/1998 – Manacor – p4, 4d5anet, id2d5  14/04/1998 – Llubí – p4, 3d5net, 2d5net, 4d5anet,...

Temporada 1997

LListat actuacions 03/02/1997 – Manacor – p4, id3d6, 2d5 20/04/1997 – Santa Eugènia – p3, 3d6, 2d5, 4d5anet 11/05/1997 – Son Carrió – p4,...

Temporada 1996

LListat actuacions 13/08/1996 – Alaró – p4, 4d5net, 2d5 17/08/1996 – s’Illot – p4, 4d5net, p4, id2d5, id2d5 22/09/1996 – Calonge – p4, 4d5net,...