La foto del darrer butlletí va ser feta a la vila de Montblanc dia 11 de novembre de 2000. La foto es va fer, entre d’altres coses, o sobretot, per celebrar un quatre de sis amb agulla femení que havíem descarregat en la tercera ronda de l’actuació (l’únic component masculí era Toni Galmés, un dels baixos). Aquest castell va acompanyar el tres de set, el quatre de set i el pilar de cinc, a part del pilar caminant, per completar una senyora actuació si tenim en compte el nivell del moment.

Foren, aquells, uns anys en què els viatges de final de temporada engrescaven molt la gent; ho demostra el fet que a la foto hi ha una trentena de dones (i no hi són totes les que hi havia al viatge).

Hi destriam (o intuïm en algun cas) Neus Nadal, Neus Massanet, Antònia Mas, Àngela Puig, Cristina Vadell, Carme Rosselló, Laura Tugores, Xisca Mascaró, Neus Barceló, Antònia Ordines, Rosa Pascual, Marga Gaià, Sarah Lara, Leonor Villar, Cèlia Nadal, Maria Martí, Cati Garau, Petra Reixac, Cati Pou, Apol·lònia Julià, Antònia Adrover, Imma Mascaró, Cristina Febrer, Catalina Sansó, Bel Mascaró, Maria Francisca Flaquer, Cati Bonet i Toni Galmés. Des d’aquí els adreçam un reconeixement, especialment a aquelles que ja no poden ser entre nosaltres.