Actuació 21è aniversari:

  • Castellers de Mallorca
  • Al·lots de Llevant

Diumenge 19 de març a les 12:30

Plaça Rectoria – MANACOR